Osmanlı Devletinde Evrim Teorisi

2. Abdülhamit Döneminde darwinizm ve materyalizm tüm Osmanlı'ya yayılmış ve böylece Osmanlı ve İslam Alemi parçalanmaya doğru gitmiştir.

Özellikle Abdülhamid döneminde, onun bilgisiyle, Hüseyin el Cisr'in yazdığı evrim teorisini anlatan kitapçık 20 bin adet basılıp, dağıtıldı. Osmanlı'yı felakete sürükleyen ana sebeplerden biri Allah'ın varlığını reddeden bu teorinin okutulmasıydı.

Darwinizm Abdülhamit devrinde resmi felsefe olarak okutulmuştur. Açıkça Allah"ın varlığı inkar edilmiştir, bugün de bu devam etmektedir.

Video içerisinde cevabını bulabileceğiniz sorular:

  • Osmanlı devletinde evrim düşüncesi nasıl ortaya çıktı?
  • 2. Abdülhamit döneminde materyalist evrimciler, hangi devlet kademelerine getirildiler?
  • Aynı dönemde bizzat Osmanlı matbaalarında basılan Evrimci kitaplar ve dergilerin isimleri nedir?
  • Osmanlının sözde aydınlarının yazdığı evrimci kitaplar nelerdir?
  • Evrimci yayınlar osmanlıya nasıl girdi?
  • Mısır'daki hangi üniversite, Abdülhamit'in döneminde adeta darwinist bir propaganda merkezi haline geldi?
  • Arap dünyasında ilk darwinist propaganda faaliyetleri 2. Abdülhamit eliyle nasıl başlatıldı?
  • Abdülhamit han devrinde hangi darwinist ve materyalist kitaplar okullarda ders kitabı olarak okutuldu?
  • Hangi Osmanlı padişahı darwinizm'in tehlikesini görüp, evrimci yayınların yayılmasına dur demiştir? O padişaha daha sonra ne oldu?
  • Dönemin hangi ülkesi, evrimci yayınların Osmanlıdaki birçok önemli şehre dağıtılmasına destek verdi?