Beş Yaş Çocuğu Zeka Testi,
5 Yaş Çocuğu için Zeka Testi

Görsel Motor Algılama Testi (5 ila 11 yaş)

Görsel motor algılamaya yönelik uygulanan bir testtir.
Çocuğunuzun beynindeki bozuklukları, hasarları ve kişilik bozulmalarını saptamaya yönelik önemli veriler elde edilmesini sağlar.
Test, 9 ayrı geometrik şekilden oluşur ve çocuğunuzdan, kendisine gösterilen bu şekilleri aynı biçimde çizmesi istenir.Çocuğunuzun, gördüğü şekille çizdiği şekil arasında belirgin farklılıklar olmaması beklenir. Çocuğunuz çizdiği desenlerde; çizimi ters yapmışsa, şekli döndürmüş, eksik çizmiş ya da diğer şekille bütünleştirmişse, bunlar farklı anlamlar ifade eder ve puanlamada bu farklılıklar belirleyicidir.