Afiş Ne Demek


Afiş Nedir Anlamı

Herhangi bir haberi; herkese duyurmak, reklam ve propaganda yapmak için duvar veya bu iş için hazırlanmış yerlere yapıştırılan el yazması veya basılı kağıt. Kelime Fransızca affiche’den dilimize geçmiştir.

Afiş genellikle bir yazı ve bir resimden meydana gelir. Resmi  makamlar tarafından yapılan ve bir haberin duyurulması gayesini güden  afişlerde resim bulunmaz. Reklam niteliğini taşıyan afişlerde ise  genellikle resme büyük önem verilir ve yazı, resmin tamamlayıcısı olarak  kullanılır.

Afiş Baskı ve resim sanatlarının bulunmadığı, yahut henüz yayılmadığı, hele halkın çoğunun okuma-yazma bilmediği devirlerde ve yerlerde tellallarla yapılan ilanların yerini, son zamanlarda afiş almıştırafiş

Avrupa’da genel olarak on yedinci yüzyıla doğru daha çok tiyatro ve fuarların duyurulması maksadıyla görülmüştür.