Ahmed El-Biruni Kimdir, Ahmed El-Biruni biyografi, Ahmed El-Biruni hayatı, Ahmed El-Biruni hakkında bilgi

İslam Dünyası'nın en büyük bilim adamı ve bütün çağlar gözönüne alındığında ise en büyük bilim adamlarından biri." Ünlü bilim tarihçisi George Sarton El-Bîrunî'yi böyle değerlendirir. Harezm'de doğan El-Bîrunî küçük yaşta Harezmşahların sarayıyla ilişki kurdu. El-Hakim ve İbn-i Sina gibi dönemin en ünlü İslam bilim ve düşün adamlarından ders alan prens ve hükümdarlardan itibar gören El-Bîrunî Gazneli Mahmud'un Hindistan'ı zaptından sonra Hindistan'a giderek Hint Uygarlığı'nı inceledi.

Felsefe matematik astronomi fizik coğrafya ve tıp gibi birçok alanda bilime katkılarda bulunmuş olan bilim adamı; gerçekliğini düşünsel cesareti hoşgörüsü ve eleştirel bakış açısı ile Ortaçağ'daki bilim anlayışını çok geride bırakmıştı. Ona göre "Her şeyi Allah bilir" düşüncesi bilgisizlik için bir özür olamazdı. Arapça Farsça ve Sanskritçe'yi çok iyi bilen El-Bîrunî'nin anadili saptanamamıştır.

Geometri ve trigonometride büyük başarılar gösteren çeşitli astronomi aletleri yapan kendi metodu ve aletleriyle madenlerin özgül ağırlıklarını yaklaşık olarak saptayan El-Bîrunî bilimsel çapı ve önemi itibarıyla gerçekleşemeyen Doğu Rönesansı'nın olası temel dayanaklarından biri olabilme niteliğine sahipti.

Matematik alanında sinüs kosinüs gibi trigonometrik fonksiyonların birer oran yani sayı olduğunu vurgulayan El-Bîrunî bu fonksiyonlarda çember yarıçapının birim olarak kabul edilmesini önermiş bugün Hint-Arap rakamları olarak bilinen rakamları çok açık bir biçimde aktarmış düzgün polinomların çizimi ve bir açının üç eşit parçaya bölünmesi sorunlarıyla uğraşmıştır.

 

Çeviri ve siyasetle de uğraşmış olan El-Bîrunî 1048'de Gazne'de öldüğünde geride birçok önemli eser bıraktı. Bunlardan bazıları şunlardır: "Hareketsiz Yüzyıllardan Kalan Eserler" "Hint Tarihi" "Meskenlerin Arasındaki Mesafeyi Düzeltmek İçin Mekanların Sonunu Sınırlama" "Cevherlerin Tanımasında Topluluk Kitabı" "Eczacılık Kitabı" "Dairedeki Kirişlerin Dairenin Çember Parçasının Kavsi Hesabıyla Çıkarma Kitabı" Yaşadığı çağın 'Bîrunî Çağı' olarak anılması kadar bilime ve insanlığa katkıda bulunan El-Bîrunî Ortaçağ'ın en büyük bilginlerindendir.