SIFAT  TAMLAMALARI
   
     Almanca'da  sıfat  tamlaması  yaparken  sıfatı artikel  ile isim  arasına koyarız. Sıfatları bir  isimle artikelin  arasına  koyduğumuzda , artikel der, die, das ise sıfat "-e" takısı alır.
Örn: Nom.-"der schöne Ball"
       * Der schöne Ball ist toll.
    Artikel , kullandığımız  cümleye  göre değişir  ise  sıfat "-e" veya "-en" takısı alır.
Örn: Akk.-"den schönen Ball"
       * Er kauft den schönen Ball.
Örn: Dat.-"dem schönen Ball"
       * Er bestreicht dem schönen Ball.
    Eğer kullandığımız isim çoğul ise sıfat her zaman "-en" takısı alır.
Örn: Plur.-Nom.-"die unartigen Kinder"---Plur.Dat.-"den artigen Kindern"
       * Die unartigen Kinder schlagen den artigen Kindern.
                Nom.        Dat.
Örn: Plur.-Akk.-"die unartigen Kinder"
       * Die artigen Kinder lieben nicht die unartigen Kinder.
   Bu yazdığımız kurallarda sıfatların hangi ekleri aldığını  tabela  şeklinde gösterelim.
       

Örnekler:  
            Nom.            Akk.                 Dat.

Sing- der süBe  Vogel------den süBen Vogel------dem süBen Vogel
Sing- die gesunde Kuh-----die gesunde Kuh------der gesunden Kuh
Sing- das grüne Kleid------das grüne Kleid--------dem grünen Kleid
Plur- die dicken Mause----die dicken Mause------den dicken Mausen
Sing- der schlimme Arzt---den schlimmen Arzt---dem schlimmen Arzt
Sing- die lange Reise------die lange Reise---------der langen Reise
Sing- das schwere Holz----das schwere Holz------dem schweren Holz
Plur- die groBen Schiffe---die groBen Schiffe-----den groBen Schiffen

 

   

   Birde  Almanca'da  kullandığımız  belirsiz  artikeller  vardır. Bunlar  der için ein, die için eine ve das için ein 'dır.
   Bu  gördüğümüz  belirsiz  artikeller  de nominativ, akkusativ ve dativ'e göre hal değiştirir.  
   Bunlarla  sıfat  tamlaması  yaparken, sıfat  yine  artikelle  isim  arasına  girer  ve  eğer cümlemiz nominativ ise    
 der       er
 die       e       takısı alır.
 das       es

Örn: Nominativ --"ein spannendes Spiel"
       * Es ist ein spannendes Spiel.
       Akkusativ---"ein spannendes Spiel''
* Ich kaufe Fahrkarte von ein spannendes Spiel.
Dativ--------"einem spannenden Spiel''
* Wir gehen einem spannenden Spiel.
    Bu   gördüğümüz  cümlelerde   artikeller  das' ın  belirsizi  ein' a  göre alınmıştır. Bu  örnekleri  der  ve   die' de   de   verebiliriz.  Şimdi   bunları  aldıkları eklere göre tabela şeklinde gösterelim.      
 
  Artikel   Nom.   Akk.       Dat.
                                                                 
Örnekler:
           Nom.                     Akk.                         Dat.

ein süBer Vogel--------einen süBen Vogel----einem süBen Vogel
eine gesunde Kuh-----eine gesunde Kuh-----einer gesunden Kuh
ein grünes Kleid-------ein grünes Kleid-------einem grünen Kleid
ein dicker Mause------einen dicken Mause---einem dicken Mause
eine schlimme Arzt---eine schlimme Arzt-----einer schlimmen Arzt
ein shweres Holz------ein schweres Holz-----einem schweren Holz