Altınla ödenebilen borç belgitleri nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Altınla ödenebilen borç belgitleri sözlük anlamı, kelime tanımı ve Altınla ödenebilen borç belgitleri ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Altınla ödenebilen borç belgitleri hakkında bilgiler

 • Karşılığı altın para ile ödenebilen ve özvarlıkları arttırmak amacıyla yaygın ortaklıklarca çıkartılan borç belgitleri.

Altın

 • Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au).
 • Altından yapılmış sikke.
 • Bu elementten yapılmış.
 • Üstün nitelikli, değerli.

Belgit

 • Bir önermeyi tanıtlamak için gösterilen ve daha önce doğru diye kabul edilen başka önerme, hüccet, burhan.
 • Senet.

Belgi

 • Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan.
 • Şiar.

Maliye

 • Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü.
 • Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş.
 • Konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı.

Yaygın ortaklık

 • Bir uğraşı adı altında kurulmuş, anamalının niceliği belirli ve bilinen paylara bölünmüş borç ve yüklenimleri anamalı ile sağlanılmış ve her ortağın sorumluluğu kendisine ilişkin anamalın niceliği ile sınırlanmış tecimsel bir ortaklık.