Askeri Angajman Anlamı

Dün yaşanan Suriye saldırısı ile hayatımıza giren angajman; kelime anlamı olarak bağlantı demek. Ancak dün bahsedilen Askeri angajmanın anlamı daha başka. Askeri angajman; askeri literatürde hedefe yönelme, kilitlenme, bağlantı kurma, sızma anlamına da gelir.

Yani genel olarak angajman özellikle askeri anlamda belli konularda nasıl davranılacağını belirleyen kurallar bütünüdür.