Antalya Alanya Aspendos nerede

Antalya - Alanya karayolunun 44. km.sinden kuzeye dönen yolun 2.  km.sinde yer alan Aspendos, sadece Anadolu'nun değil tüm Akdeniz  dünyasının en iyi koruna gelmiş Roma Dönemi tiyatrosuna sahip olmasıyla  ünlüdür.

Aspendos Tiyatrosu, gerek mimari özellikleri gerekse iyi koruna  gelmişliği ile Roma Devri tiyatrolarının günümüzdeki en seçkin  temsilcilerinden biridir. Tanrılara ve devrin imparatorlarına adanan  yapı, Roma tiyatro mimarisinin ve yapım tekniğinin son çizgilerini  sergiler. Her ne kadar oturma sıralarının (auditorium) alt bölümünün  şehrin kurulduğu tepenin doğu yamacına yaslanması daha eski mimari  gelenekleri yansıtsa da, üst bölümün kemerler üzerinde serbest  yükselmesi, sahne binası ile auditorium arasındaki mimari uyum, yarım  daire planlı auditorium yan girişler (parados) üstünün kapalı olması ve  yan duvarların auditoriuma paralel konumda bulunması salt Roma tiyatro  mimari özellikleridir. Altlı üstlü iki bölümden oluşan oturma sıraları  diazoma adlı yatay geçişle birbirinden ayrılır. Tüm auditorium altta 21,  üstte 20 olmak üzere toplam 41 oturma sırasına sahiptir. Yan ana  girişlerin (parados) üzerinde, şehir seçkinlerinin oturduğu localar yer  alır. Auditoriumun en üst sırası 58 sütun ve kemerden oluşan bir galeri  ile çevrelenmiştir. Devrinin en görkemli yapılarından biri olan Aspendos  Tiyatrosu 7-8 bin kişi alabilmekteydi.

Aspendos Resimleri

Aspendos nerede

Aspendos nerede

Aspendos nerede

Aspendos nerede

Aspendos nerede

Aspendos nerede

Aspendos nerede

Aspendos nerede

Aspendos nerede