Atatürkün ailesi, Atatürkün arkadaşları, Atatürkün geniş resimli albümü, Atatürkün hayatı albümü


Atatürk albümü tarihi
Mustafa Kemal'in Selanik'teki
doğduğu ev
The house where Atatürk was born in Salonika

Atatürk albümü tarihi
Mustafa Kemal'in Babası Ali Riza Efendi
Atatürk's father

Atatürk albümü tarihi
Atatürk'ün Ailesi
Annesi Zübeyde Hanım
ve kız kardeşi Makbule
Atatürk's parent
Atatürk's mother Zübeyde Hanım and his sister Makbule

Atatürk albümü tarihi
Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Hüviyet Cüzdanı
Atatürk's Identity Card, Republic of Turkey

Atatürk albümü tarihi
Şam'daki Otuzuncu Süvari Alayında görevliyken (1905 - 1906)
On duty in Damascus

Atatürk albümü tarihi
Mustafa Kemal arkadaşları ile İstanbul'da (1909)
Mustafa Kemal in İstanbul with his friends

Atatürk albümü tarihi
Derna'daki Kızılay çadırı önünde (1912)
In front of the Red Crescent tent in Derna

Atatürk albümü tarihi
Derna'daki Türk Karargahının Kumandanı olarak, Kurmay Binbaşı
Mustafa Kemal ve savaş arkadaşları (1912)

Atatürk albümü tarihi
Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal Mücahitler önünde emirlerini yazdırırken (1912)

Atatürk albümü tarihi
Balkan Savaşı esnasında Atatürk ve yakın arkadaşı Hamidiye Kruvazörü Komutanı
Hüseyin Rauf Orbay ile (1912)

Atatürk albümü tarihi
Atatürk, Sofya’ da askeri ateşe iken (1914)
Atatürk during his days as a Military Attaché in Sofia

Atatürk albümü tarihi
Kurtuluş Savaşı'nda gönüllü kadınlar tarafından yapılan mermiler
Bullets being made by women volunteers during the war