Atatürk Diyor ki Şiir
Naki Baki Atatürk Diyor Ki Şiiri


 Atatürk Diyor ki!

Türk Milleti asildir
İman üzere durur
Hoşgörü sahibidir
Mazlumu kollar -korur

Mertlikte üstüne yok
Yiğitlikte daim'dir
Girdiği her savaşta
'Bu' ispatı-kaim'dir

Zorda kalmasın! yılmaz
Engel tanımaz -aşar
Esarete baş eğmez
Ancak 'özgür'se yaşar

Cenkte barbarlık etmez
İnsancıl ve adil'dir
Kahpeliği hiç sevmez
Aksi 'gayrikabil'dir

Tarihler hep kıskanır
Ondaki meziyeti
İstiklali uğruna
Reddeder her nimeti

Değişmez tutkuları
'Silah-at ve avrat'tır
Bahsi-mevzuu 'Vatan'sa
Gerisi teferruattır...


Naki Baki