Atatürkün İletişime Verdiği Önem Ve İnkılaplar

Atatürkün İletişime Verdiği Önem Ve İnkılaplar İlişkisi


Atatürk milli mücadele döneminde ve sonrasında özgürleşme ve bağımsızlık alanında yaptığı inkılaplarda kitle iletişim araçlarını yoğun birbiçimde kullanmıştır. ulu önderin kitle iletişim araçlarına verdiği önemi şu sözleirnden anlayabiliriz:

“Tiyatro, sinema, gramofon, radyo, telgraf da fikirlerin yayımı ve duyurulması için çok önemli ve etkili vasıtalardır. Bir insanın, herhangi bir yerde söylediği sözleri sadece orada bulunanlar işitebilir, etkisi anî ve sınırlıdır. Fakat bu sözler radyo ile söylenirse bütün dünya işitebilir. Telgraf da fikirlerin yayımlanmasında en seri araçtır.Çeşitli araçlarla kayıt edilen ve seri şekilde yayımlanan fikirler, bütün insanlığın ilerlemesine ve tarihe büyük hizmetler yapar.”

Burada da belirttiği gibi yeni fikirleri büyük kitlelere ulaştırmak için ileitşim araçları büyük önem taşır. Knu inkılaplar olunca bunun önemi daha çok ortaya çıkar. Atatürk iletişimde kitle iletişim araçlarını kullanmanın öneminin bilincinde bir liderdi. Gerek Millî Mücadele’nin zor günlerinde gerekse Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilerlemesi, gelişmesi ve çağdaşlaştırılmasında kitle iletişim araçlarından büyük ölçüde faydalanmıştır.