Atatürkün Milli Egemenlikle İlgili Sözleri

Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında  hiçbir kuvvet yoktur hiçbir makam yoktur Yalnız bir kuvvet vardır O da  millî egemenliktir Yalnız bir makam vardır O da milletin kalbi vicdani  ve mevcudiyetidir 1923

Egemenliğine doğrudan doğruya sahip olmanın kıymetini pek iyi anlayan ve  pek iyi bilen millet bu mukaddes egemenliğine karşı başgösterecek her  tehliaaai kahredecektir 1923

Millî egemenlik uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun 1923

Mahkûm olmak istemeyen bir milleti esareti altında tutmağa gücü yetecek  kadar kuvvetli müstebitler artık dünya yüzünde kalmamıştır 1924

Büyük Millet Meclisi Türk milletinin asırlar süren aramalarının özeti ve  onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsalidir 1923

Türk milleti mukadderatını Büyük Millet Meclisinin kifayetli ve  vatanperver eline tevdi ettiği günden itibaren karanlıkları sıyırıp  kaldırmış ve ümitle istikbale yönelmiştir 1923

Egemenlik hiçbir mâna hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve işarette ortaklık kabul etmez 1922

Millî emeller millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil bütün millet fertlerinin arzularının emellerinin bileşkesinden ibarettir 1923

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir 1923

Kuvvet birdir ve o milletindir 1937

Millî egemenlik öyle bir nurdur ki onun karşısında zincirler erir taç ve tahtlar yanar yok olur Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmağa mahkumdurlar 1929

Arkadaşlar! Türkiye devletinde ve Türkiye devletini kuran Türkiye halkında tacidar yoktur diktatör yoktur! Tacidar yoktur ve olmayacaktır Çünkü olamaz 1923


Yeni Türkiye Hükümetinin öz cevheri millî hâkimiyettir Milletin kayıtsız ve şartsız hâkimiyetidir 1923

Atatürkün Milli Egemenlik İle İlgili Söylediği Sözler