Atatürk`ün Okuduğu Okullar

Atatürk ün gittiği okullar
Atatürk ün okuduğu okullar
Atatürk ün gitiği mektepler
Atatürk ün okuduğu mektepler
Atatürk ün Okuduğu Okullar

Atatürk, eğitim hayatına ilk olarak Mahalle Mektebi?nde başladı. Daha sonra, o zamanki şartlara göre daha modern olan Şemsi Efendi Okulu?na yazıldı. Oradan Selanik?te bu günkü karşılığı ortaokul olan Selanik Mülkiye Rüştiyesi?ne devam etti. Ancak orta öğrenimini burada tamamlamadan Selanik Askeri Rüştiyesinin üçüncü sınıfına kayıt yaptırdı. Atatürk Rüştiye?den sonra Selanik Askeri İdadisi?ni ve İstanbul?da da harp okulunu bitirerek harp akademisine girmiş ve başarıyla mezun olarak ordu saflarına katılmıştır.

Sırasıyla Atatürk'ün gittiği okullar, şehirleri ve tarihleri

Mahalle Mektebi (Selanik)

Şemsi Efendi Okulu (Selanik)

Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Selanik)

Selanik Askeri Rüştiyesi : 1893 ? 1895 ( Selanik)

Manastır Askeri İdadisi: 1895 ? 1899 (Manastır Şehri Makedonya)

Harp Okulu: 13 Mart 1899 - 10 Şubat 1902 (İstanbul)

Harp Akademisi: 1902 - 11 Ocak 1905 (İstanbul)