Atatürkün Sanata Verdiği Önem hakkında bilgi
Atatürkün Sanat ile ilgili sözleri

Yeni Kurulmuş ve Ortaçağın karanlığından çıkmaya çalışan bir toplumun siyasi bağımsızlığının yeterli olmadığı ümmetlikten ulusluğa geçiş sürecinde modernleşmenin de gerektiğini ve bunu en önemli mihenk taşlarından birinin de sanat olduğu gerçeğini benimsemiş ve bu doğrultuda olanakları zorlayan çabalar gösteren bir liderdir Atatürk.

Sanata ve sanatçıya verdiği değer ve destek milli sanatın oluşmasını sağlamıştır. Geleceği başarıyla öngören Atatürk daha başkentte betonarme binalar yapılmaya yeni başlamışken Avrupa'ya genç sanatçıları ve yetenekli öğrencileri göndererek Cumhuriyetin en başarılı sanatçılarını desteklemiştir.

“Sizi kıvılcım olarak gönderiyorum, volkan olup dönünüz.” diyerek Avrupaya gönderdiği Cemal Reşit Rey, Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, İdil Biret, Suna Kan, Cahit Arf gibi müzisyenler; Çallı İbrahim, Namık İsmail, Hikmet Onat, Avni Lifij, Feyhaman Duran gibi ressamlar; Cahit Sıtkı Tarancı, Sabahattin Ali, Sabahattin Eyüpoğlu, Samet Ağaoğlu gibi edebiyatçılar; Ekrem Akurgal gibi arkeologlar ve Macit Gökberk gibi filozoflar  öğrendiklerini yerli sanatta başarı ile uygulamışlardır.

Bunların yanında yapılan sanat merkezleri, kültür merkezleri, üniversitelerde açılan sanat bölümleri ve maddi ve manevi destek Türk sanatının oluşmasını sağlamıştır.

İşte Atatürk'ün sanat hakkında söylediği bazı özdeyişler :

 

– “Bir millet ki, resim yapmaz, bir millet ki, heykel yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin tarihinin gelişme çizgisinde yeri yoktur. Halbuki bizim milletimiz, gerçek özellikleriyle gelişme içinde medeni olmaya layıktır.”

– “Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

– “Bir millet sanattan ve sanatkarlıktan mahrumsa, tam bir hayata malik olmaz.”

– “Hayatta müzik gerekli değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzikle ilgisi olmayan mahlukat insan değildir. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı ise, müzik behemehal vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz.”

– “Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgi ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.”

– “Dünyada medenî, ileri ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet, mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.”

– “Arkadaşlar, güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Bu yapılmaktadır. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk musikisidir.”

– “Hayır, sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür.”

– “Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.”