Av köpeklerinin hipoglisemi sendromu nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Av köpeklerinin hipoglisemi sendromu sözlük anlamı, kelime tanımı ve Av köpeklerinin hipoglisemi sendromu ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Av köpeklerinin hipoglisemi sendromu hakkında bilgiler

 • Avdan önce aç bırakılan av köpeklerinde strese bağlı olarak kan şekerinin düşmesi, hipoglisemik nöbetler ve bitkinlikle kendini gösteren hastalık.

Kan şekeri

 • Kanda bulunan şeker.

Veteriner

 • Veteriner hekim.

Hipoglisemi

 • Aşırı hâlsizliğe ve terlemeye, hafif baygınlığa yol açan, kan şekeri düzeyinin normalden daha aşağı değerlere düşmesi durumu.

Köpek

 • [Bakınız: evcil köpek].
 • Aşağılık niyetlerle yaltaklanan veya davranışları kötü olan kimse için kullanılan bir sövgü sözü.
 • Köpekgiller familyasından görünüş ve büyüklükleri farklı üç yüzden fazla evcil ırkı olan hem etçil hem de otçul olan hayvan.
 • Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsi olan, çok iyi koku alan, sadık, bekçilik ve avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris): “Onun vaktiyle pek sevdiği küçük, sırtı siyah ve göğsü beyaz, oynak bir köpeği varmış.” -A. Ş. Hisar.
 • (Canis familiaris) Etçiller (Carnivora) takımının köpekgiller (Canidae) familyasından bir memeli türü. Soyu bugün bilinmeyen yaban türlerden evcilleştirilmiştir. En anlaklı hayvanlardan biridir. 94 ırkı vardır. İyi koku alır. Buldok (Canis familiaris molossus hibernicus), tazı (C. familiaris grajus hibernicus), senbernar (C. familiaris extrarius st. bernardi) bunların en iyi bilinenridir.

Sendrom

 • Sıkıntı.
 • Belirge.