Bakterilerin Önemi nedir
Bakterilerin Önemi hakkında bilgi
Bakterilerin Önemi maddeler halinde

Bakterilerin Önemi

Çok basit yapılı ,yaygın çekirdekli genellikle klorofilsiz ve bölünerek çoğalan bir hücreli canlılara bakteri denir. Bakteriler hem bitkilerden hem hayvanlardan farklıdır;hızlı çoğalmaları ve biyokimyasal etkileri bakımından canlılar aleminin dengesini sağlamada çok büyük önem taşıyan bir grup oluştururlar. Bakteriler bölünerek çoğalırlar,bölünme sonucunda ortaya çıkanlar ya bir arada kalır, ya ada yarılırlar.Biçimce çok değişiktirler ev yaşadıkları ortama göre bir görünüm edinirler. Bakteriler uyarlandıkları ortama ya da içinde yaşadıkları konağa en elverişli sıcaklık sınırları içinde hızlı çoğalırlar.


Bakterilerin Önemi:

1- Antibiyotik üretiminde
2- özel (İnsülin) protein üretiminde
3- Fermantasyonda (Alkol üretimi)
4- Keten- kenevir işlenmesinde yumuşak dokuların çürütülüp ayrıştırılmasında
5- Mayalanmada (Yoğurt,Peynir vb.)
6- Tarımda biyolojik savaş
7- Genetik çalışmalarda
8- Canlılarda hastalıklara neden olarak ölüm,sakatlık ve ekonomik kayıplara neden olurlar.

Anaerob bakteriler oksijensiz solunumla karbonhidrat parçalamalarına fermantasyon (Mayalanma) ,protein ve amino asitleri parçalamalarına ise pütrifikasyon (Çürüme) denir.