Baykuşların bulaşıcı hepatosplenitisi nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Baykuşların bulaşıcı hepatosplenitisi sözlük anlamı, kelime tanımı ve Baykuşların bulaşıcı hepatosplenitisi ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Baykuşların bulaşıcı hepatosplenitisi hakkında bilgiler

  • Baykuşların Herpesvirus stringis tarafından oluşturulan, karaciğer, dalak ve kemik iliğinde darı tanesi büyüklüğünde nekroz odaklarıyla belirgin hastalığı, hepatosplenitis enfeksiyoza strigum.

Hepatosplenitis enfeksiyoza strigum

  • Baykuşların bulaşıcı hepatosplenitisi.

Kemik iliği

  • Kemiklerin ortalarında bulunan boşlukları dolduran sünger görünüşünde bir bağ dokusu.
  • Uzun kemiklerin ortasındaki boşlukta ve yassı kemiklerin düzensiz boşluklarının kemik trabeküllerinde bulunan tüm kan hücrelerinin köken aldığı öncü kan hücrelerinden zengin doku. Biyolojik kan filtresi olan kemik iliği; medulla ossium rubra adı verilen kırmızı kemik iliği ve medulla ossium flava adı verilen sarı kemik iliği olmak üzere iki tiptir.
  • Uzun kemiklerin ortalarında, kısa kemiklerin aralarında bulunan boşlukları dolduran, içindeki yağ oranına göre sarı ve kırmızı ilik olarak iki tipi bulunan, süngerimsi görünüşte bir bağ dokusu tipi.

Veteriner

  • Veteriner hekim.

Bulaşıcı

  • Birinden başkasına geçen, bulaşan, sâri.

Hepatosplenitis

  • Karaciğer ve dalağın yangısı.