Beyninin gapağı atmak nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca Beyninin gapağı atmak sözlük anlamı, kelime tanımı ve Beyninin gapağı atmak ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Beyninin gapağı atmak hakkında bilgiler

 • Tepesi atmak, çok kızmak.

Kızmak

 • At, eşek vb.
 • Öfkelenmek, sinirlenmek.
 • Isıtılan veya ısınan bir nesnenin sıcaklığı çok artmak.
 • Dişi kuşlar zamanı gelip kuluçkaya yatma isteği göstermek.
 • hayvanlar çiftleşmek istemek, kösnümek.

Atmak

 • Yay ve tokmakla ditmek, kabartmak.
 • Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak.
 • Rastgele bir kenara koymak.
 • Kalp, nabız vurmak, çarpmak.
 • Yazılı veya banda alınmış bir metinden bazı bölümleri çıkarmak.
 • Götürmek.
 • Kullanılması gelenek hâline gelmiş bir şeyi kullanmaktan vazgeçmek.
 • Terk etmek.
 • Bilmeden, kestirerek söylemek.
 • Sıkıntı dolayısıyla giyilen bir şeyi çıkarmak.
 • Yırtılmak.
 • Çatlamak.
 • Yapılmış kötü bir işi birine yüklemek.
 • Yalan ya da abartmalı söz söylemek.
 • İstenilmeyen bir şeyi kendi malı olmaktan çıkarmak.
 • Kurşun, gülle, ok vb.
 • Bir yerden başka bir yere taşımak.
 • Patlayıcı maddelerle havaya uçurup yıkmak.
 • Yapışık olduğu yerden ayrılmak.
 • şeyleri hedefe fırlatmak.
 • Bir kimsenin ilişiğini kesmek.
 • Geri bırakmak, ertelemek.
 • İçki içmek.
 • Kovmak, dışarıya çıkarmak, ilgisini kesip uzaklaştırmak.
 • silahları patlatmak.
 • Örtmek.
 • Uzatmak.
 • Değerini eksiltmek.
 • Göndermek, yollamak.
 • Sille, tokat vurmak.
 • Top, tüfek vb.
 • Bir şeyi yere doğru bırakmak.
 • Çıkarmak, dışarıya vermek.
 • Koymak.
 • Söylemek.

Atma

 • Atmak işi.

Kızma

 • Kızmak işi.

Beyni

 • Beyin.