Bilim dıştaki dünyaya, nesnel gerçekliğe ve bu gerçeklikte yer alan olgulara ilişkin tarafsız gözlem ve sistematik; deneye dayalı zihinsel etkinliklerin ortak ismidir.

İnsanoğlu, tarihin çok eski dönemlerinden beri doğaya egemen olmak istemiştir. Bu nedenle, insan var oluşundan beri doğayla savaşıyor.

Gök gürlemesi, şimşek çakması, ay ya da güneşin tutulması, hastalıklar, afetler, vb. doğa olayları insanın ilgisini çekmiş; kimi zaman da onu korkutmuştur.

Bilgi çağını yaşadığımız çağda 1998 yılından bu yana Bilim ve Teknoloji Haftası ile ilgili etkinlikler yapılmaya devam etmektedir. Her yıl 8 ile 14 Mart tarihleri arasında Bilim ve Teknoloji Haftası uyarınca etkinlikler yapılmaktadır.

Atatürk farklı zamanlarda hemen hemen aynı anlama gelecek şekilde "Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir akıl ve bilime önem verenler benim mirasçılarım olurlar" ve "Dünyada herşey için medeniyet için hayat için başari için en gerçek yol gösterici ilimdir fendir ilim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir cahilliktir dogru yoldan sapmaktır." sözleri ile o dönemki terimler ile söylemek gerekirse ilmin ve fennin ne kadar önemli olduğunu açıklamaya çalışmıştır.

Bilim ve Teknoloji de geri kalan toplumların çok kısa süreler zarfında bu konularda ilerlemiş medeniyetler ve ülkeler karşısında bir nevi sömürge durumuna düşecek olduklarını söylemek için kahin ve ya çok zeki olmaya gerek yoktur. Bilim sadece pozitif bilimler kabul edilen fizik, kkimya, biyoloji v.s. gibi dallar dışında ülke yönetimleri, ülke ekonomi yönetimleri gibi birebir insan hayatını ilgilendiren her türlü kanala, olguya ve de konuya girmiş bulunmaktadır.

 

En basit görülen konularda dahi yıllarca ve sabırla araştırma yapan ülkeler bunların karşılığı yepyeni teknolojik gelişmeler ile fazlası ile almış bulunmaktadır.

Ancak bilim ve teknolojide ilerlemek demek koskocaman holdinglerin utanç verici bir şekilde yaptığı gibi dışarıda (özellikle Çin'de) üretilen cihazları satacak mağaza zincirleri kurmaktan ibaret değildir. Yabancı yatırımcı çekeceğiz diye yabancı şirketlerin ülkelerin bizlere vermedikleri teknoloji ile sadece ucuz işgücümüz ile montajcıları olmak ise hiç değildir.

Bilim ve Teknoloji haftası boyunca tüm okullarda öğrencilerin mutlaka en baştan en sona ya da daha farklı bir tabir ile uçtan uca bilimin aşamaları konusunda ilerlemek üzere nasıl hazırlanmaları gerektiği işlenmelidir. Örnek verecek olursak ileride mühendis olarak mezun olacak bir kişinin sadece yurtdışında üretilmiş teknolojileri hazır satın alıp kullanmasının teknolojik çağa ayak uydurmak olmadığı çok çok iyi anlatılmalıdır. Anlatılmalıdır ki ileride kendimizin üretmediği bulamadığı teknolojiler konusunda hayıflanıp hırslanıp daha iyisini yapabilecek bir bilimsel kültüre sahip insanlar yetiştirebilelim.

Bilim Ve Teknoloji Haftası İle İlgili Kompozisyon

Yüzlerce yıl byunca büyük bilimsel buluşlara imza atmış olan büyük bilim insanlarının hayatları öğrencilere gösterilmeli ve bu konuda kendilerine örnek alabilecekleri u kişiliklerin hayatları didk didik edilip dersler çıkartılmalıdır.

 

Bilim ve Teknoloji konularındaki gelişmelerimiz ülke ekonomimize ve refahımıza katacağı katkıların yanı sıra kültürümüze de büyük katkılar katacaktır. 1960´lı yıllarda Amerika Ay'a gidiş için çalışmalara başladıklarında İngilizce'ye yepyeni binlerce kelime katmak durumunda kalmışla ve kendi dillerini hem geliştirmişler hem de bilimsel bir dil olmak yolunda önemli mesafeler katetmişlerdir. Bugün ülkemizdeki bir çok teknolojik firmada yapılan büyük hatalardan biriside tam olarak Türkçe karşılığı olan/olmayan her türlü yeni terimi birebir yabancı dilde alıp yarı İngilizce Yarı Türkçe garip bir teknoloji dili ile kullanmaktır.