Bir koyun aşığı olmak nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Bir koyun aşığı olmak sözlük anlamı, kelime tanımı ve Bir koyun aşığı olmak ile ilgili bilgiler görebilirsiniz.

Bir koyun aşığı olmak hakkında bilgiler

 • Ayni soydan olmak, soyu sopu bir olmak.

Koyu

 • Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı.
 • Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık karşıtı.
 • Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi.
 • Derin, hararetli.
 • Aşırı (davranış, düşünce vb.).

Soydan

 • Soylu bir aileden gelen, soylu.
 • Şanlıurfa şehri, Karacadağ nahiyesine bağlı bir yer.

Koyun

 • Koruyucu, şefkatli çevre.
 • Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan (Ovis aries).
 • Kollar arası, kucak.
 • Verilen buyruklara uyan, kendi kişiliğini gösteremeyen kimse.
 • Göğüsle giysi arası.

Olma

 • Olmak işi.

Olmak

 • Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak.
 • Yetişmek, olgunlaşmak.
 • Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb.
 • Uymak, tam gelmek.
 • Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak.
 • bildiren fiilleri oluşturur.
 • Hazırlanmak, hazır duruma gelmek.
 • Bulunmak.
 • Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak.
 • Sürdürmek, yürütmek.
 • Yaklaşmak, gelip çatmak.
 • Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak.
 • Yol açmak.
 • Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 • Herhangi bir durumda bulunmak.
 • Yitirmek, elinden kaçırmak.
 • Hastalığa yakalanmak, tutulmak.
 • Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak.
 • Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek.
 • Gerçekleşmek ya da yapılmak.
 • Geçmek, tamamlanmak.
 • Sarhoş olmak.
 • Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 • Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz.
 • Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek.
 • Bir şeyi elde etmek, edinmek.