Birinci karın boşluğu nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca Birinci karın boşluğu sözlük anlamı, kelime tanımı ve Birinci karın boşluğu ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Birinci karın boşluğu hakkında bilgiler

 • Blastosöl.
 • Blâstulâ'da blâstodermin içinde kalan boşluk. Blâstosöl.

Blastosöl

 • [Bakınız: birinci karın boşluğu].
 • [Bakınız: birincil karın boşluğu].
 • Embriyoda morula evresinden sonra gelişen içi sıvı dolu boşluk.
 • Embriyonun erken evresinde, dış tabakadaki hücrelerin içeriye doğru bir girinti yapması sonucu oluşan, ilk vücut boşluğu, birinci karın boşluğu.

Biyoloji

 • Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı, dirim bilimi.

Karın boşluğu

 • Kaburga kemikleriyle kalça kemiklerinin arasında vücudun her iki yanında bulunan bölge.

Birinci

 • Ulaşım araçlarında mevki, sınıf.
 • Zaman, yer, sıra bakımından başkalarından önce gelen kimse, şey.
 • Sırada, önem sırasında en üstün olan kimse.
 • Bir sayısının sıra sıfatı.

Blastoderm

 • Blâstulânın birincil karın boşluğunu çeviren bir sıra gözeden yapılmış epiteli.
 • Blastulanın birinci karın boşluğunu çeviren bir sıra hücreden yapılmış olan epitel yapı.
 • Blâstulanın birinci karın boşluğunu çeviren bir sıra hücreden yapılmış olan epitel.