Böbrek Ultrasonu Nasıl Çekilir

Böbrek Ultrasonu Nasıl Çekilir
Böbrek Ultrasonu

Böbrek Ultrasonu Nasıl Çekilir
Böbrek Ultrasonu Nasıl Çekilir?
Karın içi organların ultrasonla incelenmesine''abdominal ultrasonografi'' denir.Tıpta karın yerinegenellikle batın kelimesi kullanılır. Latincesi de abdomen'dir.
Böbrek Ultrasonu  Çekiminin normal utrasyondan farkı yoktur ..Hasta önce sırtüstü,sonra (gerekirse) yüzüstü ve yan yatar; ultrason probu vücuda değişik açılarla temas ettirilir. Ses ötesi dalgaların vücut ile prob arasında kayba uğramaması için vücut yüzeyine jel sürülür.Jel, prob ile vücut arasında bir köprü oluşturur.