Bucak merkezi ilköğretim kurulu nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Bucak merkezi ilköğretim kurulu sözlük anlamı, kelime tanımı ve Bucak merkezi ilköğretim kurulu ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Bucak merkezi ilköğretim kurulu hakkında bilgiler

  • Mahalle ihtiyar kurulu, belediye meclisi, okul-aile birliği gibi kuruluşların temsilcileri ile öğretmenlerin, okul yönetmenlerinin, muhtarların aralarından seçecekleri birer temsilciden ve belediye başkanından oluşan ve bucak müdürünün başkanlığında toplanarak ilköğretimle ilgili işlerin düzenli bir biçimde yürütülmesine bakan kurul.

Merkezi

  • Merkezde olan, merkezi oluşturan.

Eğitim

  • Eğitim bilimi.
  • Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye.

Kurul

  • Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

İlköğretim

  • Birkaç öğretim basamağından oluşan örgün eğitim sisteminin temel bilgi ve becerileri kazandıran sekiz yıllık ilk basamağı, ilköğrenim, zorunlu öğrenim.

Bucak

  • Kenar, köşe, yer.
  • İlçelerin, bir müdürle yönetilen bölümlerinden her biri, nahiye.
  • Burdur iline bağlı ilçelerden biri.