Büfeyi Kim Buldu

Büfeyi Kim icat etti
Büfe Kimin buluşu


Tarihte büfe işletmeciliğini ilk kez 1848  yılının Ekim ayında İngilterede W.H. Smith ve oğlu başlattı. O  tarihte, Batı Demiryolları Şirketi’yle bir anlaşma yapan Smith ve oğlu,  şirketin tüm istasyonlarında gazete ve kitap satmak üzere bir yer  yapacaklar ve bunun karşılığında demiryolu şirketine yılda 1500 sterlin  kira vereceklerdi. İlk tezgâhlarını, 1 Kasım 1848 günü Euston  İstasyonu’nda kurdular. Bir gece sonra Smith’ler, Midland Demiryolu  Şirketi ile de benzer bir anlaşma imzaladılar. 1862 yılına gelindiğinde,  Smith ve oğlunun anlaştığı demiryolu şirketinin sayısı beşi bulmuştu ve  bunlar, ülkenin en büyük demiryolu şirketleriydi. Gerçi şirketlerle  yapılan anlaşmalarda Smith’ler, yalnızca kitap ve gazete satacaklarım  belirtmişlerdi ama, kilimden şamdana kadar pek çok şeyin perakende  satışına başladılar. Zamanla, “büfe”lerin pazarladıkları malların sayısı  800´ü buldu. Ne var ki, 1905 yılında açılan ihalede işletme hakkını  alamadılar.