Çamursalkurbağagiller nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Çamursalkurbağagiller sözlük anlamı, kelime tanımı ve Çamursalkurbağagiller ile ilgili bilgiler görebilirsiniz.

Çamursalkurbağagiller hakkında bilgiler

  • (Pelobatidae), Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar (Amphibia) sınıfının kurbağalar (Anura) takımının kuralsız-obruklular (Anomocoela) alt-takımına giren bir familyası. Kuzey Amerika, Avrupa, Batı Asya ve Yeni Ginede yaşarlar. Sarmısak kurbağası (Pelobates fuscus) türü iyi bilinir.

Sarmısak kurbağası

  • (Pelobates fuscus) Kurbağalar (Anura) takımının çamursalkurbağagiller (Pelobatidae) familyasından bir amfibyum türü. Uzunluğu 6 cm. Çamurlara gömülü olarak yaşar.

Amfibyumlar

  • Kurbağa ve semenderleri içine alan iki yaşamlı omurgalılar sınıfı.

Pelobates fuscus

Kurbağalar

  • Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfına giren bir takım, kuyruksuzlar.

Pelobatidae