Cansız ders gereçleri nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Cansız ders gereçleri sözlük anlamı, kelime tanımı ve Cansız ders gereçleri ile ilgili bilgiler görebilirsiniz.

Cansız ders gereçleri hakkında bilgiler

 • Öğretimde kullanılan ve canlı varlıklar dışında kalan kitap, harita ve benzerleri gereçlerin tümüne verilen ad.

Tümüne

 • Ekin ölçeği.

Varlıklar

 • Bir tecimenin ya da ortaklığın para ile değerlendirilebilen malları ve haklarının toplamı.
 • Bir tecimen ya da ortaklığın toplanabilecek alacaklarını da kapsamak üzere belirli bir süredeki taşınır ve durağan mallarının tümünün para olarak karşılanabilen değeri.

Eğitim

 • Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye.
 • Eğitim bilimi.

Cansız

 • İlgi uyandırmayan, sönük.
 • Canlı olmayan (varlık), camit.
 • Canını yitirmiş, ölmüş.
 • Durgun.
 • Güçsüz, mecalsiz bir biçimde.

Öğretim

 • Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim.
 • Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.