Çevgan Oyunu Nedir?
Çevgan  Nasıl Oynanır?
Çevgan Kuralları Nelerdir?

Çevganın Tarihi Gelişimi

Çevgan oyunu Nedir?

Çevgan; tarihi milattan öncesine dayanan, Orta Asya Türkleri tarafından at üzerinde oynanan bir tür savaş oyunudur.

Oyun; geniş bir alanda,iki takım halinde ayrılmış atlıların, ellerindeki sopalarla ağaçtan yapılmış topu, karşı tarafın kalesine atmaları esasına dayanmaktadır.

Kaşgarlı Mahmutun Divan-ı Lügatı Türk'te de bahsettiği oyunun amacı aynen ciritte olduğu gibi kişinin at üzerinde hareket kabiliyetlerini geliştirmesini sağlamak,savaşa hazırlamaktır.

Orta Asyadaki Türklerin yanı sıra batıya göçen Türklerde bu oyunu oynamaya devam etmişlerdir.Örneğin Osmanlı Devleti zamanında da Çevgan oynandığı Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde bahsedilmektedir.Günümüzde Türki Cumhuriyetlerde kural ve oynanış itibariyle çevgana benzeyen Gökbörü halen oynanmaktadır.

Çevgan,tarihi süreç içinde Polo adıyla İngilizler vasıtasıyla Dünyaya yayılmıştır.