Çifte solunumlugiller nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca Çifte solunumlugiller sözlük anlamı, kelime tanımı ve Çifte solunumlugiller ile ilgili bilgiler görebilirsiniz.

Çifte solunumlugiller hakkında bilgiler

  • Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, birleşmiş solungaçlılar (Symbranchii) alt takımından, solungaç boşluğunun bir yüzme kesesi olan, hem tatlı, hem de tuzlu sularda yaşayan türleri olan bir familya.
  • Kemikli balıklardan, birleşmiş solungaçlılar (Symbranchii) alt takımından, solungaç boşluğunda bir yüzme kesesi olan, hem tatlı hem de tuzlu sularda yaşayan türleri olan bir familya.

Solungaç boşluğu

  • Başın arka kısmında solungaçların yer aldığı alan.

Birleşmiş solungaçlılar

  • Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımından, solungaç yarıkları karında bir tek yarık meydana getirecek şekilde birleşmiş, yüzme keseleri olmayan ve yılan balıklarına benzeyen türleri olan bir alt takım.
  • (Symbrabchii), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının bir alt-takımı. Solungaç yarıkları karında birtek yarık meydana getirecek biçimde birleşmiştir. Yılan balıklarına benzerler. Yüzme keseleri yoktur. Çifte-solunumlugiller (Amphipnoidae) familyası vardır.

Biyoloji

  • Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı, dirim bilimi.

Yüzme kesesi

  • Balıklarda, iç organların üzerinde bulunan ve su içinde balığın dengede durmasını sağlayan tek veya iki bölmeli balon biçiminde organ.

Kemikli balıklar

  • Balıklar sınıfından, iskeletleri kıkırdak durumunda kalmayıp kemikleşmiş olan balıklar takımı.