Cinsiyet karakterleri nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Cinsiyet karakterleri sözlük anlamı, kelime tanımı ve Cinsiyet karakterleri ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Cinsiyet karakterleri hakkında bilgiler

 • Cinsel gelişme sırasında, erkek ve dişilerde farklı biçimlerde ortaya çıkan ve erkek ve dişileri birbirinden ayıran, morfolojik ve fizyolojik değişiklikler, seks karakterleri.

Veteriner

 • Veteriner hekim.

Cinsiyet

 • Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks.

Karak

 • Bademcik.
 • Karda açılan ince yol, iz.
 • Kapı mandalı, sürgü.
 • Göz, gözbebeği, bakış, nazar.
 • Tahta pencere kapağı, kepenk.
 • Geri kalma.
 • Hırsız.

İkincil cinsiyet karakterleri

 • Dişi ve erkek için özel olan, üremeyle direk ilişkili olmayan dış görünüşle ilgili özellikler, sekunder seks karakterleri.

Karakter

 • Ayırt edici nitelik.
 • Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü.
 • Basımda harf türü.
 • Bir eserde duygu, tutku ve düşünce yönlerinden ele alınan kimse.
 • Bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen, üstün ana özellik, öz yapı, ıra, seciye.
 • Bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu, duygulanma ve davranış biçimi.