Her Anne ve Baba çocuklarının hep güzel konuşmasını ister elbette kimse çocuğunun konuşmasında kusur aramaz arıyamaz fakat çocuklarımızı iyi dinliyerek konuşmalarınd aher hangi bir sorun olup olmadığını anlayabiliriz.Uzmanlar bu konuda biz anne ve babaları uyarıyorlar çocuklardaki görülen konuşma bozuklukları zamanla ileriki yaşlarda büyük ölçüde çocuk da sorun teşkil etmekte.Bu nedenle çocuklarınızda görülen konuşma bozuklarına dikkat etmeniz gerekiyor.

Çocuğunuz çok güzle konuşuyor olabilir fakat bazı kelimeleri çok iyi telafuz edemeyebilir zamanla buna bu şekilde dili alışacağı için ileride bunu değiştirmesi güçleşebilir.Çocuklarda farklı gerekçelerle ortaya çıkan ve kendini belli eden konuşma bozuklukları zamanla konuşma kaygısına döneşebilmektedir.

Ayrıca sosyal fobi ve okul fobisine dönüşebilir.Bu nedenle bu çocukların tedavilerinin geciktirilmemesi gerekiyor.Biz Anne Ve Babalara düşen görevler ise çocuklarımızın bu gibi sorunları olup olmaıdğını anlamak onları çok iyi gözlemlemek.Ayrıca çocuğu dinlemek de çok önemli dinleidkçe onun hangi kelimeleri tam söyliyemediğini anlamanız daha kolay olacaktır.Hepimiz zaman zaman çocuklarımızın çok konuşmasından yakınıyoruz malesef bu gibi problemleri anlamamız için onları dinlememiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.