Çocukluk anısı yitimi nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Çocukluk anısı yitimi sözlük anlamı, kelime tanımı ve Çocukluk anısı yitimi ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Çocukluk anısı yitimi hakkında bilgiler

 • Yaşamın ilk yılları ve erken çocuklukla ilgili yaşantıların düzgülü olarak unutulması.

Çocukluk

 • Çocukça davranış.
 • Çocuk olma durumu.
 • İnsan hayatının bebeklikle ergenlik arasındaki dönemi.

Çocuklu

 • Çocuğu olan.

Çocuk

 • Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak.
 • Küçük yaştaki erkek ya da kız.
 • Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.
 • Genç erkek.
 • Soy bakımından oğul veya kız, evlat.
 • Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
 • Büyüklere yakışmayacak, daha çok küçüklerin yapabileceği gibi davranan kimse.

Psikoloji

 • Ruhsal.
 • Bir grubu, bir bireyi belirleyen hareket etme, düşünme, duygulanma biçimlerinin bütünü.
 • Herhangi bir edebiyat ürününde, kişilerin kişiliklerini belirleyen duyuş, düşünüş, davranış biçimi.
 • Ruh bilimi, ruhiyat.

Unutulma

 • Unutulmak durumu.