Damak küçük delikleri nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Damak küçük delikleri sözlük anlamı, kelime tanımı ve Damak küçük delikleri ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Damak küçük delikleri hakkında bilgiler

 • Damak kemiğinin lamina horizontalis’i üzerinde bulunan küçük delikler, foramina palatina minora.

Veteriner

 • Veteriner hekim.

Küçük

 • Niceliği az olan.
 • Değersiz, önemsiz.
 • Küçük abdest.
 • Niteliği aşağı olan, bayağı.
 • Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
 • Yaşı daha az olan.
 • Geri aşamada.
 • Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı.
 • Kısık, parlak olmayan (ses).

Foramina palatina minora

 • Damak küçük delikleri.

Delik

 • Delinmiş olan.
 • Küçük hayvan yuvası.
 • Dar, küçük çukur.
 • Cezaevi.
 • Dar, küçük açıklık.

Anatomi

 • Beden yapısı, gövde yapısı.
 • Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı.
 • İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih.