Domuzların atrofik burun yangısı nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Domuzların atrofik burun yangısı sözlük anlamı, kelime tanımı ve Domuzların atrofik burun yangısı ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Domuzların atrofik burun yangısı hakkında bilgiler

  • Bordetella bronchiseptica ve Pasteurella multocida tip A ve D'nin birlikte enfeksiyonu sonucu oluşan, burun kemiklerinde konkalarda kısalma, bakışımsızlık, eğrilik ve atrofiyle belirgin bulaşıcı toksemik hastalık. Kalsiyum ve fosforun diyetteki yetersizliği ve genç domuzlardaki hızlı gelişme temposu da lezyonların oluşumuna etki eder.

Atrofi

  • Fizyolojik veya patolojik nedenlerle, gelişimini tamamlamış hücrelerin hacimce küçülmesi veya sayılarının azalması sonucu, organ ve dokuların boyutlarının küçülmesi veya dumura uğraması.
  • Yapı ve görev bakımından zayıflama ya da küçülme.
  • Normal gelişmiş organ ve dokuların; beslenme bozuklukları, iltihaplanma veya çalışamaması sonucu erimesi, küçülmesi durumu.

Domuzla

  • Su değirmenlerinde çarkın bulunduğu ve döndüğü yer.

Veteriner

  • Veteriner hekim.

Domuz

  • Hain, aksi, ters, inatçı, hınzır kimse.
  • Çift parmaklılardan, eti, yağı, derisi veya kılı için beslenen, evcil hayvan (Susacrofa domestica).

Burun yangısı

  • Aksırık, tıksırık ve burun akıntısıyla belirgin burun boşluğu mukozasının yangısı, nazitis, rinitis. Virüsler, bakteriler, mikoplazmalar, mantarlar, parazitler ve alerjik nedenlerden kaynaklanır, cevabın yapısına göre seröz, sümüksü, irinli ülserli, yalancı zarlı, kanamalı veya granülomlu olarak sınıflandırılabilir.