Bilinen en uzun ömürlü tırtıl yünlü ayı tırtılıdır. Sıcak bölgelerdeki tırtıllar ancak birkaç hafta yaşarlarken, yünlü ayı tırtılı güve haline gelebilmek için tam 14 sene bekler. Yani bu tırtıl tam 13 defa kışın soğuğuna maruz kalır. Üstelik kuzey kutbun dondurucu soğuklarına…

Donma, aslıda canlıları ölüme götüren bir olaydır. Çünkü canlı donduğunda hücre içindeki sıvı da donar ve etrafta katı, kristal parçaları oluşur. Bu parçalar ise hücre zarını deler ve hayati maddeler dışarı çıkıp hücre ölümü gerçekleşir. Fakat kuzey kutbunda yaşayan yünlü ayı tırtılları gliserol isimli bir kimyasal üretirler. Bu kimyasal madde, tırtıl üzerinde adeta bir antifiriz etkisi yapar. Bu sayede tırtıl -67 derece gibi dondurucu ortamlarda yıllarca yaşayabilir.

Her yaz mevsiminin üç haftası bu canlının büyüyebilmesi için elverişlidir. Bu zaman içinde dikenleri andıran tüyleri ile Güneş’ten enerji toplar ve bunu gıdaları hazmetmekte kullanır. Üç hafta sonra önce sindirim sistemi, sonra kanı ve nihayetinde ise hücre içindeki sitoplazma sıvısı hariç her şey donar. İşte bu gliserol maddesi sayesinde hücre hala sıvı olarak kalmaya devam eder ve donmaktan kurtulur.

Gliserol maddesinin önemi hakkında şunları söyleyebiliriz:

  • Gliserol maddesi üç karbon, üç oksijen ve sekiz adet hidrojen atomunun belli bir düzen içerisinde birleşmesinden meydana gelir. Bunlardan birinin eksikliğinde gliserolün yapısı değişecek ve antifiriz görevi yapamayacaktır.
  • Hücre için zehir etkisi göstermemesidir.
  • Su ve hayvansal yağlar ile karışabilmesi sayesinde gliserol tüm vücuttaki hücrelere yayılır.

Şimdi kendimize bazı sorular soralım:

  • Bu canlı gliserol maddesini bünyesine nasıl eklemiştir?
  • Vücudunun bu maddeyi parçalayıp dışarı atmaması için nasıl bir önlem almıştır?
  • Vücudunda bu maddeyi nasıl üretebilmektedir? Bununla ilgili kimyasal yöntemleri nereden öğrenmiştir? Herhangi bir laboratuvar tecrübesi var mıdır?
  • Bu maddeyi üretebilmek için gerekli üretim bilgisini DNA’sına nasıl eklemiştir?

Tırtıl, ne zeki bir kimyacı, ne de bir genetik uzmanıdır. Hiçbir canlı istediği zaman vücuduna müdahale ederek gelişmiş özellikler kazanamaz. Üstelik tırtılın dışında doğada da canlıya bu özellikleri ekleyecek bir mekanizma mevcut değildir.

Hem tırtılı hem de gliserol maddesini yaratan Yüce Allah’tır.