Dönüşüm süre sıcaklık çizgeleri nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Dönüşüm süre sıcaklık çizgeleri sözlük anlamı, kelime tanımı ve Dönüşüm süre sıcaklık çizgeleri ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Dönüşüm süre sıcaklık çizgeleri hakkında bilgiler

 • Çeliklerin eşısıl dönüşümlerini ve oluşan fazlarını, dönüşüm, süre ve sıcaklık değişkenlerine göre özetliyen çizge.

Sıcaklık

 • Bir araçla veya cihazla ölçülebilen ısı derecesi, suhunet.
 • Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet.
 • Hamamlarda yıkanılan sıcak yer.
 • Sevgi, içtenlik ve sevimlilik.

Dönüş

 • Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi.
 • Dönme işi.

Dönüşüm

 • Bilinçaltına itilmiş bir duygu veya isteğin, karşıtı görünümünde veya başka bir biçimde bilince yükselmesi, transformasyon.
 • Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, şekil değiştirme, tahavvül, inkılap, transformasyon.
 • Görevinin değişikliğe uğraması yüzünden bir organda ortaya çıkan değişme.

Sıcak

 • Sıcak yer.
 • Dostça olan, sevgi dolu.
 • Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı.
 • Hamam.
 • Isısı yüksek olan, çok ısınmış.
 • Havadaki yüksek ısı.

Metalürji

 • Metal bilimi.