Dünyadaki Bitki Örtüleri
Dünya Üzerindeki Bitki Örtüleri


Ekvatoral Yağmur Ormanları: Sıcaklık ve nem koşullarından dolayı sık ormanlar gelişmiştir ve ormanlar her zaman yeşildir.

Muson Ormanları: Muson iklim bölgesinde bulunan ormanlardır.

Orta Kuşağın Karışık Ormanları: Orta kuşak okyanusal İklim bölgesinde görülen bitki örtüsüdür.

Tayga Ormanları: Orta kuşakta karasal iklimin sert özellikte görüldüğü ve yağışın bol olduğu nemli alanlarında görülen ormanlardır.

Maki: Makiler yaz kuraklığına dayanıklı kısa boylu bodur ağaç ve çalılardan oluşan Akdeniz iklimin doğal bitki örtüsüdür.

Savan: Tropikal iklim bölgesinin bitki örtüsüdür.

Galeri Ormanları: Savanlardaki, küçük akarsu boylarında görülen, çoğunlukla 50–100 m genişliğinde, bir akarsu ağı biçiminde uzanan ve sürekli yeşil kalabilen nemli ormanlardır.

Bozkır: Bitki örtüsü ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz başlarında kuruyan küçük boylu ot topluluğudur.

Çayır: Orta kuşakta karasal iklim bölgesinin yarı nemli sahalarında ve yüksek dağlarda orman ve ağaçyetişme üst sınırının üstende görülen ve yaz boyu yeşil kalan ve bozkırlardan daha uzun boylu bitkiörtülerine çayır denir.

Tundra: Tundra iklim bölgesinde düşük sıcaklığa ve kuraklığa uyum sağlamış olan kısa boylu çalılar, otlar veyosunlardan oluşan bitki topluluğudur.

Çöl Bitkileri: Kum örtüleri altında veya kayalıklardan oluşan bu bölgelerde yıllık yağışlar yok denecek kadar azdır.

alıntı