Durağan varlıklar yenileme ayırcası nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Durağan varlıklar yenileme ayırcası sözlük anlamı, kelime tanımı ve Durağan varlıklar yenileme ayırcası ile ilgili bilgiler görebilirsiniz.

Durağan varlıklar yenileme ayırcası hakkında bilgiler

 • Yetkililerince saptanacak ve bulunacak oranlara göre durağan varlıkların yenilenebilmeleri amacıyla net kârlardan ayrılan paralar.

Maliye

 • Konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı.
 • Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş.
 • Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü.

Durağan varlıklar

 • Bir yıldan ya da bir olağan çalışma döneminden daha uzun sürelerle işletme çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen özdeksel olan ve olmayan işletme varlıkları.
 • Bir mal ve işin yapımında kullanılan toprak parçaları, binalar, makineler, takım ve avadanlıklar, taşıma araçları ve benzerleri değerler.

Varlıklar

 • Bir tecimenin ya da ortaklığın para ile değerlendirilebilen malları ve haklarının toplamı.
 • Bir tecimen ya da ortaklığın toplanabilecek alacaklarını da kapsamak üzere belirli bir süredeki taşınır ve durağan mallarının tümünün para olarak karşılanabilen değeri.

Yenileme ayırcası

 • Durağan değerlerin ve kuruluşların yenilenmeleri için ayrılan para ve bu yönde yapılan biriktirim sayışımı.

Yenile

 • Az önce, hemen, yeni.
 • Yeni, henüz, yeniden, pek yeni.
 • Başlama atışını türlü nedenlerle sayılmaz kılan ve atışın yenilenmesini bildiren hakem kararı.
 • Şimdi, pek az önce.