Duyarlıkölçümü eğrisi nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca Duyarlıkölçümü eğrisi sözlük anlamı, kelime tanımı ve Duyarlıkölçümü eğrisi ile ilgili bilgiler görebilirsiniz.

Duyarlıkölçümü eğrisi hakkında bilgiler

  • Herhangi bir duyarkatı etkileyen ışıklamanın yeğinliği ile açındırmadan sonra ortaya çıkan resmin yoğunluğu arasındaki belirli ilişkiyi ortaya koyan eğri.

Duyarkat

  • Bir mıknatıslı kuşak, mıknatıslı görüntü kuşağı ya da mıknatıslı film üzerine sıvanmış demir oksit katı. (Bu kat, ses aygıtı ya da mıknatıslı görüntü aygıtında kullanıldığında üzerine ses ya da resim imleri çıkar).
  • Film tabanı üzerinde yer alan, ışığa karşı duyarlı gümüş bromür ya da gümüş klorürlü kat. (Boş filmin duyarkatı alıcıda kullanıldığında ışık etkisiyle üzerinde gizli bir görüntü oluşur. Bu gizli görüntü, işlemeyle önce negatif, sonra pozitif bir görüntü verir. Böylelikle duyarkat, görüntü oluşturan temel gereçtir. Duyarkatların, gördükleri işlere göre birçok çeşidi vardır).

Duyarlık

  • Zayıf bir etkiye karşı, tepki gösterebilme yeteneği.
  • Bir duyar katın ışıktan etkilenme yeteneği.
  • Duyarlılık.

Açındırma

  • Alıcıda kullanılan boş film ü-zerindeki gizli görüntüyü görülebilir biçime sokmak amacıyla filmi kimyasal işlemden geçirme.
  • Açındırmak işi.

Duyarlıkölçümü

  • Belirli bir duyarkatta, ışıklama ile yoğunluk arasındaki bağı kesinlikle saptama, duyarkatın ışıktan etkilenme ve açındırma sırasındaki tepkisini ölçme bilimi.

Duyarlı

  • Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, duygun, hassas.