Duyulan geçmiş zaman kipinin hikayesi nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca Duyulan geçmiş zaman kipinin hikayesi sözlük anlamı, kelime tanımı ve Duyulan geçmiş zaman kipinin hikayesi ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Duyulan geçmiş zaman kipinin hikayesi hakkında bilgiler

 • Duyulan geçmiş zamana ilişkin bir oluş ve kılışı yine geçmiş zamana aktararak anlatan kip. Esas fiile -mIş/-mUş kip eki ile i- ek-fiili ve -DI/-DU hikaye   şahıs eklerinin getirilmesi ile kurulur: almıştın, vermiştin, getirmişti, okumuştuk, okumuştunuz, yorulmuşlardı gibi. Ancak, bu çekim kalıbında, -mIş/-mUş ekindeki duyuma, rivayete dayanan geçmiş zamanlık işlevi iyiden iyiye zayıflamış ve görülen, bilinen bir geçmiş zaman işlevine dönüşmüştür: Daha o zamanlardan genç kadının bu yazı bir istisna gibi kabul ettiğine inanmıştı(A. H. Tanpınar, H, 190); Kendini senden, seni benden kopmaya hazırlamadığım için, giderken yakınmıştım, hatırlıyor musun? (E. Işınsu, KDA, 202); geçen yıl bu aylarda sen geziye çıkmış mıydın? o vakte kadar büyük annemizi görmemiştiniz, çünkü büyük Hanımefendi damadıyla altı sene dargın durdu (P. Safa, FH, 74); Birçok aileler şehri daha evvelden terketmişlerdi (A.H. Tanpınar, H. 19) vb.

Duyulan geçmiş zaman

Hikaye

 • Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması.
 • [Bakınız: hikâye birleşik kipi].
 • Hastanın rahatsızlığı ile ilgili geçmişi, epikriz.
 • Hayalde tasarlanan meraklı bir takım olayları anlatarak okuyanda heyecan veya zevk uyandıran ve çoğu ancak bir kaç sayfa tutan yazı.
 • Aslı olmayan söz, olay.
 • Hastalığın teşhis ve tedavisiyle ilgili her türlü bilgi, epikriz.
 • Gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan düz yazı türü, öykü.
 

Duyu

 • İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum.

Duyulan geçmiş zaman kipi

 • şah. uyumuşum (
 • şah. uyumuşsunuz (
 • şah. uyumuş (
 • şah. uyumuşlar (
 • şah. uyumuşsun (
 • şah. uyumuşuz (
 • Fiilin karşıladığı oluş ve kılışı, kişinin başkasından duyduğunu, sonradan gördüğünü veya farkında olmadan işlediğini anlatan, içinde şekil ve zaman kavramı taşıyan kip. Türkçede -mIş/-mUş ekleriyle kurulur: || tek.

Geçmiş zaman kipi