Düzgeli dürevli cebir nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Düzgeli dürevli cebir sözlük anlamı, kelime tanımı ve Düzgeli dürevli cebir ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Düzgeli dürevli cebir hakkında bilgiler

 • üzerindeki dürev işlemi olmak üzere, her için eşitliğini gerçekleyen bir düzgeyle donatılmış E dürevli cebiri.

Üzerinde

 • ile ilgili, üzerine.
 • Üstünde.

Gerçek

 • Doğruluk.
 • Gerçeklik.
 • Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.
 • Yapay olmayan.
 • Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.
 • Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel.
 • Temel, başlıca, asıl.
 • Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
 • Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan.
 • Yalan olmayan.

Cebir

 • Zor, zorlayış.
 • Artı ve eksi gerçek sayılarla, bunların yerini tutan harfler yardımıyla nicelikler arasında genel bağlantılar kuran matematik kolu.

Dürevli cebir

 • Bir dürev işlemiyle donatılmış cebir.

Matematik

 • Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.
 • Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı.