Elektrik Enerjisi Nasıl Üretilir?

Elektrik Nasıl Üretilir?

Elektrik enerjisi, diğer enerji çeşitlerinden elektrik enerjisine dönüştürülme yapılması ile elde edilir ve kullanılır. Elektrik enerjisi üretebilmek için çeşitli yollar vardır. Bunlar; termik santral yoluyla elektrik üretimi, hidroelektrik santral, yenilenebilir enerji santralleri ve nükleer enerji santralleri yoluyla üretim şeklinde sınıflandırılabilir. Tüm elektrik santralleri farklı fiziksel yasaları kullanarak elektrik enerjisi üretirler.

Termik Santral yoluyla elektrik üretimi


Termik santralde elektrik enerjisi üretilirken ısı enerjisi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektriksel enerjisine dönüştürülür. Sırayla gerçekleşen işlemleri anlatırsak, bir kazanda yakıt yakılarak havanın ya da gazın genleşmesi yoluyla bir boru kullanılarak gazın hareketi sağlanır. Daha sonra bu hava  veya gaz bir generatör türbinini döndürerek elektrik enerjisi üretilir. Türbini döndüren gaz veya hava daha sonra farklı işlemlerden geçerek tekrar kullanılabilmektedir. Hava kullanılan bazı santrallerde bu hava dışarıya verilmektedir. Tüm santrallerde olduğu gibi termik santraller içerisinde de soğutma işlemi çok önemlidir. Bunun için termik santralin mutlaka bir su kaynağı kenarına yapılması gerekir.

Hidroelektrik Santral yoluyla elektrik üretimi


Hidroelektrik santralde elektrik enerjisi üretimi için suyun sahip olduğu potansiyel enerji önce mekanik enerjiye sonra da hemen ardından elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Bir su santrali içerisinde barajda biriken sular planlı olarak belirli bir yükseklikten serbest bırakılarak jeneratörlere bağlı olan türbinlerin dönmesi sağlanır elektrik enerjisi bu şekilde elde edilmiş olur. Hidroelektrik santrallerindeki bazı bölgelerde hazne de yer alır. Üretilen elektrik enerjisi eğer hemen kullanılmayacak ise haznedeki su tekrar eski potansiyelindeki yere pompalanarak enerjinin boşa gitmemesi sağlanır. Bu tür santrallere hazne pompalı hidroelektrik santralleri denir.

 

Nükleer Santraller yoluyla elektrik üretimi


Nükleer santraller içerisinde zenginleştirilmiş uranyum bulunur. Uranyum çekirdeğindeki enerjinin ortaya çıkartılmasıyla elektrik enerjisi elde edilir. Fakat radyoaktif bir element olan uranyum, çevresine  verdiği zarardan dolayı çok tartışılmaktadır. Bu şekildeki tartışmalara rağmen çok büyük bir miktarda enerji elde edildiği için çok fazla tercih edilmektedir. Nükleer enerji santrallerinde, diğer enerji santrallerinde olduğu gibi soğutma işlemi için mutlaka bir su kaynağına ihtiyaç duyulur.

Yenilenebilir Enerji Santralleri


Yenilenebilir enerji santralinde, diğer santrallerden farklı olarak doğaya hiç zarar vermeyen ve sürekli kullanılabilecek güneş, rüzgar gibi kaynaklar kullanılarak bu şekilde elektrik enerjisi üretilebilmektedir. Bu tip santrallerin çok farklı çeşitleri vardır.


  • Güneş Enerjisi ile elektrik üretimi: Güneşten gelen ışık ışınlarının fotovoltaik sistemlerden geçirilerek böylece güneş ışınlarının sahip olduğu temiz enerji, elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir.

  • Rüzgar Enerjisi ile elektrik üretimi: Rüzgarın bünyesinde bulunan kinetik enerji kullanılarak, rüzgar türbinlerinin döndürülmesiyle elektrik enerjisi üretilebilmektedir.