Eşeğe gücü yetmeyip semerini dövmek nedir ne demek ?

Bu yazıda kısaca Eşeğe gücü yetmeyip semerini dövmek sözlük anlamı, kelime tanımı ve Eşeğe gücü yetmeyip semerini dövmek ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Eşeğe gücü yetmeyip semerini dövmek hakkında bilgiler

 • güçlü birine kızıp da ondan alamadığı hıncını çevresindekilerden çıkarmak.

Semer

 • At, eşek, katır vb.
 • Yukaç.
 • Hamalların yük taşırken kullandığı deriden sırt yastığı, arkalık.
 • hayvanların sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan araç.

Yetme

 • Yetmek işi.

Çıkarmak

 • Anlamak, ne olduğunu bilmek, sezmek.
 • Gibi göstermek, bir davranış yüklemek.
 • Sağlamak, elde etmek.
 • Sindirim yolundan dışarı atmak, kusmak.
 • Öfke, hırs, acı vb.nin zararını çektirmek.
 • Göstermek.
 • Bir müzik parçasını notalarıyla çalmak.
 • İlgisini keserek uzaklaştırmak.
 • Yayımlamak.
 • Hatırlamak.
 • Yapmak, üretmek.
 • Sunmak.
 • Yollamak, göndermek.
 • Fotoğraf çektirmek.
 • Söylemek.
 • Bulmak, ortaya koymak.
 • Giysi, ayakkabı vb.ni vücuttan ayırmak, soymak.
 • Resim yapmak.
 • Birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına sebep olmak.
 • Boşaltmak.
 • Sonunu getirmek.
 • Üçüncü bir sayı elde etmek üzere belli bir sayıdan, daha az değerli başka bir sayı kadar birim eksiltmek, tarh etmek.
 • Gidermek.

Dövme

 • Dövülerek kabuğu çıkarılmış buğday, yarma.
 • Vücut derisi üzerine iğne vb.
 • Dövülerek yapılan.
 • sivri bir araçla çizilmek ve içine renk veren maddeler konulmak yoluyla yapılmış olan yazı veya resim.
 • Kızgın durumdayken dövülerek biçim verilmiş (metal eşya).
 • Dövmek işi.
 

Dövmek

 • Ezmek.
 • Çarpmak, sertçe dokunmak.
 • Topa tutmak.
 • Ateşte ısıtılarak yumuşatılmış bir madeni, vurarak istenilen biçime getirmek.
 • Çırpmak.
 • Tokat, yumruk, tekme vurarak canını acıtmak.
 • Bir şeyi toz durumuna getirmek için ezmek.
 • çalmak, vurmak.
 • Davul vb.
 • Çamaşır, halı vb.ni tokaç, sopa gibi şeylerle vurarak temizlemek.