Eşya nedir ?

Eşya  nedir ?
Türlü amaçlarla günlük hayatta kullanılan, insan  yapısı, taşınabilir cansız nesnelerin bütününe eşya denir beyaz eşya buzdolabı ,  çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb. ev aletlerine verilen genel isim  Ev eşyası Evde  kullanılan değişik nitelikli eşyaların bütünü  Sandık Eşya Saklanmak üzere sandığa konulan eşya Eşya Hukukunun  Kavramları Eşya hukiki  anlamda eşya genel olarak maddi bir varlığı bulunan, sınırları ve kapsamı belirli olan  ve üzerinde aynı hak kurulabilen insan dışındaki varlıklardır