Evlilik kader mi?

Evlilik gerçekten kader midir?
Esas itibariyle bu soru çok gereksizdir. Bu konuyu açmamızın sebebi, internet üzerinde çokça sorulan bir soru olması ve yine internet sitelerinin çoğunda verilen cevapların aslında doğru olmamasıdır. Evliliğin kader olmadığı hakkındaki açıklamaların tamamı yanlıştır.

Çünkü Allah her şeyi bir kader üzerine yarattığını yüce kitabımız Kuran'da birçok ayetinde belirtmiştir. Buna rağmen tek tek herhangi bir şey için bu kader mi? diye sormak gereksizdir. Tabii ki Evlilik de, insan hayatındaki diğer her şey gibi, kaderin sınırları içerisindedir.

Kader ile ilgili bazı KURAN AYETLERİ:

Kader hakkındaki ayetler, bu ayetlerle sınırlı değildir. Buradaki ayetler sadece bir kısmıdır.

- Hiç şüphesiz, Biz her şeyi kader ile yarattık. (Kamer Suresi,49)
- Onların işlemiş oldukları her şey kitaplarda (yazılı)dır. (Kamer Suresi, 52)
- Küçük büyük her şey satır satır (yazılı)dır. (Kamer Suresi, 53)

- Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O'dur. Adı konulmuş ecel, O'nun Katındadır. Sonra siz (yine) kuşkuya kapılıyorsunuz. (En'am Suresi, 2)

- Gökte ve yerde gizli olan hiç bir şey yoktur ki, apaçık olan bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) olmasın. (Neml Suresi, 75)

- Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır. (Hadid Suresi, 22)

 

- De ki: "Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiç bir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve mü'minler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler." (Tevbe Suresi, 51)

- Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer; seçim onlara ait değildir. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir, yücedir. (Kasas Suresi, 68)

- ... Allah'ın emri, takdir edilmiş bir kaderdir. (Ahzap Suresi, 38)

- Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Onun karar (yerleşik) yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. (Bunların) Tümü apaçık bir kitapta (yazılı)dır. (Hud Suresi, 6)

- "Ben gerçekten, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. O'nun, alnından yakalayıp-denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoğru bir yol üzerinedir (dosdoğru yolda olanı korumaktadır.)" (Hud Suresi, 56)

- Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet (hiç kimseye) isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse, onun kalbini hidayete yöneltir. Allah, herşeyi bilendir. (Tegabün Suresi, 11)

Evlilik Kader mi?

- Gaybın anahtarları O'nun Katındadır, O'ndan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü O bilir, O, bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez; yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi (ve herşey) apaçık bir kitaptadır. (En'am Suresi, 59)


Kader hakkında en doğru bilgileri öğrenebileceğiniz bir web sitesi:
* kadernedir.com