Fiyat ağırlıklı dizin nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Fiyat ağırlıklı dizin sözlük anlamı, kelime tanımı ve Fiyat ağırlıklı dizin ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Fiyat ağırlıklı dizin hakkında bilgiler

 • İçerdiği her bir terimin fiyatlarıyla ağırlıklandırılarak hesaplanan dizin.

Ağırlık

 • Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer.
 • Yük, külfet.
 • Ağırbaşlılık.
 • Takı.
 • Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite.
 • Ağır olma durumu.
 • spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori.
 • Güreş, boks, halter, judo vb.
 • Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum.
 • Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum.
 • Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri.
 • Değerli olma durumu.
 • Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak.
 • Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın.
 • Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne.
 • Uyuşukluk ve gevşeklik durumu.
 • Etki, baskı, güçlük.
 • Sıkıntı.
 • Sorumluluk.

İktisat

 • Tutum.
 • Ekonomi.

Fiyat

 • Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha.
 • Bir değer ile para birimi arasındaki ilişki.
 • Bir mal veya iş gücü için uygun görülen para karşılığı.

Ağırlıklı

 • Değerlendirmelerde üzerinde fazlaca durulan.
 • Çoğunluğu oluşturan.
 • Ağırlığı olan.

Her bir

 • Sayılabilen şeylerin ayrı ayrı hepsi, beher (I).