Gastrovasküler sistem nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Gastrovasküler sistem sözlük anlamı, kelime tanımı ve Gastrovasküler sistem ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Gastrovasküler sistem hakkında bilgiler

 • Sölenterlerde, gastral boşluktan meydana gelen, besinin hücre dışı olarak sindirilmesinden sonra belli hücrelerle alınıp bütün vücuda yayılmasını sağlayan kanal sistemi.
 • Sölenterelerde, gastral boşlukdan meydana gelen bir kanal sistemi olup besinin bütün vücuda yayılmasını sağlar.

Sölenterler

 • Çok hücrelilerin (Metazoa), gerçek çok hücreliler (Eumetazoa) bölümünden, ışınsal simetrili, tek vücut boşluğu (sölenteron) bulunan, ağızla dışarı açılan endoderm (gastrodermis) ile ektodermden (epidermis) oluşan bir vücut duvarı bulunan, iki tabaka arasında genellikle hücresiz, jelâtinli bir mezoglöaya sahip, tek ya da koloni hâlinde, sabit ya da serbest hâlde yaşayan, knidliler (Cnidaria) ve ktenoforlar (Ctenophora) filumlarını kapsayan alt bölüm.
 • Bitkimsi hayvanlardan deniz analarını, sifonluları ve mercanları içine alan önemli bir bölüm.
 • Çok hücrelilerin (Metazoa), gerçek hücreliler (Eumetazoa) bölümünden, ışınsal simetrili, tek vücut boşluğu bulunan, tek veya koloni hâlinde, sabit veya serbest hâlde yaşayan, knidliler (Cnidaria) ve ktenoforlar (Ctenophora) şubeleri olan alt bölüm.

Sölentereler

 • (Coelenterata), olmak üzere 2 filumu vardır.

Sindirilme

 • Sindirilmek işi.

Gastral boşluk

 • Bağırsak boşluğu.
 • Sölenterelerde, gastrulânın ilk bağırsağından meydana gelen boşluk olup vücudun tek boşluğudur.
 • [Bakınız: bağırsak boşluğu].

Biyoloji

 • Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı, dirim bilimi.