Gayrisafi bütçe usulü nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Gayrisafi bütçe usulü sözlük anlamı, kelime tanımı ve Gayrisafi bütçe usulü ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Gayrisafi bütçe usulü hakkında bilgiler

 • Bütçede yer alacak rakamların gayrisafi tutarlar üzerinden olmasını öngören bütçenin genellik ilkesi uygulama yöntemlerinden biri.

Gayrisafi

 • Karışık, katışık.

Bütçe

 • Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü.
 • Devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar.

İktisat

 • Ekonomi.
 • Tutum.

Üzerinde

 • ile ilgili, üzerine.
 • Üstünde.

Gayri

 • Artık, bundan böyle.
 • Gayrı.
 • Artık.