Gerçek çok hücreliler nedir ne demek ?

Bu sayfada kısaca Gerçek çok hücreliler sözlük anlamı, kelime tanımı ve Gerçek çok hücreliler ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Gerçek çok hücreliler hakkında bilgiler

 • Hayvanlar (Animalia) âleminin, çok hücreliler (Metazoa) alt âlemine giren bir bölümü. Sölenterler (Coelenterata) ve sölomlular (Coelomata) olmak üzere iki alt bölüme ayrılan ve gerçek doku ve organları bulunan hayvanlar.
 • Hayvanlar (Animalia) aleminin, çok hücreliler (Metazoa) alt alemine giren, Sölenterler (Coelenterata) ve sölomlular (Coelomata) olmak üzere iki alt bölüme ayrılan ve gerçek doku ve organları bulunan hayvanlar.

Çok hücreliler

 • Hayvanlar âleminin doku ve organları çok sayıda hücrelerden oluşan, ilkel yapılı ve suda yaşayan türleri hariç olmak üzere her zaman eşeyli çoğalan bir alt âlem.
 • Hayvanlar (Animalia) âleminin, doku ve organlara değişmiş çok sayıda hücrelerden oluşan, özelleşmiş hücrelerden yapılmış bir sindirim kanalları bulunan, ilkel yapılı ve suda yaşayan türler dışta kalmak üzere her zaman eşeyli olarak çoğalan, Mezozoa, Parazoa ve Eumetazoa olmak üzere üç büyük bölüme ayrılan bir alt âlemi.
 • ve hay. b. Yapısında birden çok hücre bulunan bitki ve hayvanlar.
 • Hayvanlar aleminde çok hücreli canlılara verilen ad, Metazoa.

Çok hücreli

 • Yapısında birden çok hücre bulunan (hayvan veya bitki).

Biyoloji

 • Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı, dirim bilimi.
 

Hücreli

 • Hücresi olan.

Gerçek

 • Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan.
 • Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
 • Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.
 • Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.
 • Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel.
 • Doğruluk.
 • Gerçeklik.
 • Yalan olmayan.
 • Temel, başlıca, asıl.
 • Yapay olmayan.