Gerçek olmayan kazanç nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Gerçek olmayan kazanç sözlük anlamı, kelime tanımı ve Gerçek olmayan kazanç ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Gerçek olmayan kazanç hakkında bilgiler

 • Gerçek bir gelir niteliğinde olmayan ve dengelemde işletme kaynaklarıyla ilişkili görülmeyen kazanç.

Gerçek

 • Yalan olmayan.
 • Doğruluk.
 • Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
 • Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan.
 • Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel.
 • Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici.
 • Yapay olmayan.
 • Temel, başlıca, asıl.
 • Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.
 • Gerçeklik.

Olmaya

 • Yapılmamış ola, görülmemiş ola.

Kazanç

 • Satılan bir mal, yapılmış olan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü.
 • Yarar, çıkar, kâr.

Maliye

 • Konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı.
 • Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş.
 • Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü.

Kazan

 • Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap.
 • Ankara iline bağlı ilçelerden biri.
 • Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap.