Gerçek sayılar kümesi nedir ne demek ?

Bu metinde kısaca Gerçek sayılar kümesi sözlük anlamı, kelime tanımı ve Gerçek sayılar kümesi ile ilgili bilgiler okuyabilirsiniz.

Gerçek sayılar kümesi hakkında bilgiler

  • İlingesel öbek olarak Q oranlı sayılar kümesinin eksiksizleştirilmesiyle elde edilen küme. R. Anlamdaş. gerçek sayılara.

Gerçek sayılar

Gerçek sayı

  • Bir eksen üzerindeki bir noktanın yerini belirlemeye yarayan sayı.

Sayılar

  • Üremin sayışımında gün toplamı üremi sayışılacak para (belgit tutarı) ile yargılanarak bulunan sayı.
  • Sayı ile gösterilen değerler.
  • Varlıkların miktarını, tane olarak hesabını bildiren kelimeler. Sayılar soyut sayıları bildirdiklerinde ve ad görevi yüklendiklerinde bağımsız olarak kullanılırlar: Kırk beş dokuza bölünür. İki kere iki dörttür. Üçe dördü eklersen yedi olur. Kalemlerden ikişer tane sana, ikişer tane kardeşine aldım. Birinci grup gitsin, ikinci grup gelsin. Üçler, yediler, kırklar ve benzerleri Sayı türleri, nesnelerin sayılış sırasını, parçalarını bildirme, bölük bölük gösterme gibi anlam inceliklerine sahiptirler: beşinci sınıf, ikişer kalem, iki-üç saat vb.
  • Oyuncular arasındaki sayı durumu.

Matematik

  • Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı.
  • Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye.

Sayılar kümesi

  • Karmaşık veya gerçel sayılar kümesinin alt kümelerinden biri.